Byggeprocessen

Fundamenter og gulve i baghuset
Galleri
Under alle murerne er der gravet ud, stykke for stykke, og huset er blevet understøbt. Det står på syldsten, så mange steder kan du kun grave 20-50 cm. af gangen, for at ikke stenene skal styrte ned. Et KÆMPE stort og hårdt arbejde, – i hånden. Efterfølgende er sokkelen tjæret og pudset med hydraulisk kalkmørtel (offerlag). Også her gælder det at fugten skal kunne transportere sig, således at den ikke ophobes i konstruktionen.
Alle gulve i stueplan er gravet ud i ca. 50 cm. dybde. Der er støbt et betonlag, og der er lagt varmeslager til gulvvarme. Og sidst men ikke mindst er der afsluttet med tegl, fliser og fyrplanker.
Gulvene på 1.ste sal er brandsikret med metaltråd, to lag forskudt gips, isolering og gulvplanker.

IMAG4876a
Udskiftning af Bindingsværk:
Galleri
Facade i baghuset: Huset understøttes, hele stueetagens ydervæg nedtages. Der afmærkes hvor meget af det gamle tømmer der kan bevares. For selv om det er nemmere og billigere ( arbejdstid) at skifte en hel bjælke i stedet for at skare to sammen, – er det det man gør. Bundremmen er ny, alt andet tømmer er det lykkedes os at skaffe i genbrug. Det samles med tapper og på traditionel vis. Vi var heldige at der i en uge kom 4 praktikanter fra, den internationale linje på Københavns Tekniske Skole, og gik gang med stor ildhu.
På 1.ste sal stod det ene tavl og hældte mod naboens gård, så meget at man fra stuen kunne kigge gennem en sprække på et par cm. Hvordan løser man det ? – tømrer, ingeniør og arkitekt tænker sammen….. og det lykkedes.
Når bindingsværket er samlet og på plads, mures tavlerne på ny. Det er gjort med både nye og gamle sten. I lighed hvad man gjorde før. Dengang var timelønnen billig og materialerne dyre. Derfor er der stor forskel på hvilke sten der er muret med, munkesten, mursten, brokker. Der mures med hydraulisk kalkmørtel, og det pudser man også med. Det skal stå og blande i maskinen i 20 min. Derved opnås en elasticsitet, som gør det til et meget lækkert og stærkt materiale at arbejde med. Det er vigtigt at der kommes vindpap, strå eller net på bindingsværket således at pudsen ikke revner, når træet arbejder. Der laves med huljern en rille i bindingsværket, så mørtlen bedre kan fæstne.
Den gamle ydermur, som nu er skillevæggen mellem baghuset og sidehuset, var temmelig medtaget. I et område, var bindingsværket helt smuldret væk. Det var noget af et puslespil for Ove at skifte stolpe efter stolpe unde at risikere sammenstyrtning – at kunne få det ud og på plads igen uden at skifte mere end højest nødvendigt. Men nu er det skiftet og pudset med tre lag mørtel, og ikke en kat kan se det store arbejde der ligger bag….:)

Exif_JPEG_PICTURE
Døre og vinduer:
Galleri
Døre og vinduer er et kapitel for sig. De har stor værdi, set i en fredningsmæssig sammenhæng. De fortæller med stor tydelighed (for kendere) huset historie. Man kan nemlig ud fra de forskellige profiler datere ombygninger og renoveringer.
Vi havde totalt fejlvurderet den indsats der skulle ydes for at renovere vinduerne. Først skulle rammerne tages helt ud af huset. Alle anverfere, hængler og beslag blev taget ud, sendt til Rådvad smedje og reparereret ligesom der blev lavet nye til det der manglede. Glassene blev taget ud af rammerne. Herefter brugte vi uanede antal timer på at fjerne den gamle maling. Rammerne blev derefter mættet med kogt linolie. Efterfølgende blev de kørt til snedkeren. Han skiftede bundstykker og isatte nyt (kernetræ) alle de steder hvor træet var rådnet. Så kom rammerne retur, og kunne grundmales. Herefter blev de beslået og tilpasset rammerne. Malet igen. Vi ville egentlig gerne have haft hvide vinduer, men her fastholdt Kulturstyrelsen at de, i lighed med hvad der var typisk på den tid huset var bygget, skulle males grønne som de oprindeligt var.
Vores dygtige snedker, Peter Nordal, har også lavet forsatsrammer og træpanelvægge mellem vinduerne. Nu er de sat i, mellem murværk og vinduesramme er de stoppet med tjæret værk hvorefter de er fuget med hydraulisk kalkmørtel. Nu mangler de bare at blive malet en sidste gang, når vejret tillader det. Og de er bare flotte……!
Hoveddøren var temmelig medtaget. Dels var der savet et stykke af bunden, dørtrin manglede og den var tidligere reparereret, på ukorrekt vis. Så i samråd med snedker, arkitekt og Kulturstyrelse, besluttede vi at snedkeren skulle fremstille en ny,- kopi af den gamle. Og det har han gjort. Den er fantastisk, ikke så høj – men meget smuk.
Indvendige døre og karme er blevet bevaret og istandsat på bedste vis, – masser af udlusninger…..! Nogle karme manglede så der har vi måttet sætte nye op.

vin1
Lofter:
Galleri
Lofterne i stue og soveværelse har vi fået lov at genetablere med synlige bjælker. Det var af stor betydning for lofthøjden og det giver karakter og charme til rummene. Imellem bjælkerne er malede loftbrædder.
Vægge:
Alle ydervægge er isoleret med Y-tong. Et meget miljøvenligt isoleringsmateriale som nærmest ingenting vejer og som består af kalk og luft. På facadevæggene isoleres kun under vindueshøjde, for ikke at ødelægge/ændre på dybden af vinduespartiet, og derved bevares også det smukke lysindfald.

lof5
Skorstene i baghuset


De to skorstene som findes i baghuset, var taget ned fra 1.sal og op. De er begge blevet genopført. Den ene kan bruges til brændeovn og den anden bruger vi til udtræk for gasfyr og ventilation. Skorstenene er muret ind i taget, og udkravningerne er tegnet og muret så de er i overensstemmelse med husets alder.

Exif_JPEG_PICTURE

One thought on “Byggeprocessen

  1. Hej Ove og Ulla
    Per og jeg stå uden for jeres spændende hus, desværre er der hængelås på døren, så I er nok på ferie.
    Sikke et mod og overskud I har til at forvandle huset, og sikke mange muligheder.
    Held og lykke Charlotte og Per

Leave a Reply to Charlotte Prang Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *