Det første år

Venner i arbejdeSnedker i arbejde – Samarbejdspartnere og håndværkerliste

Vi købte Stengade 58 i januar 2013. Hele ejendommen er fredet, hvilket betyder at restaureringen foregår i et tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, og at de skal give tilladelse til alle de forbedringer, ændringer og restaureringer vi ønsker at foretage i huset.  Der er endvidere tilknyttet en arkitekt, Leif Topsøe Jensen, som har til opgave at registrere og tegne ejendommen. Han er desuden vores rådgiver, som med udgangspunkt i sin store erfaring skal vejlede os i byggeprocessen. Han er med andre ord, kulturstyrelsens garant for at vi ikke ødelægger eller overser vigtige bevaringsværdier

Som udgangspunkt vil man gerne bevare så meget som muligt af huset og selve konstruktionen. Ejendommens historie, sjæl og karakter skal bevares og genskabes på bedste vis. Det gøres først og fremmest ved at anvende gamle traditionelle håndværksmetoder ved restaureringen.

Materialevalget vil ligge tæt på de oprindelige, og der tages hensyn til de gamle byggeprincipper. Blandt andet sørger vi for at huset ”kan ånde”. Materialerne skal være diffusionsåbne, dvs. der pudses med hydraulisk kalkmørtel, der kalkes eller males med naturmaling. Alt udvendigt træværk males med linoliemaling. Fugerne ved vinduerne stoppes med tjæret værk osv.

Vinduer, døre, trapper, skorstene, vægge osv. bevares og renoveres i videst muligt omfang. Vi har endvidere i indretningen af både vores egen bolig, samt erhvervsdelen valgt at tage udgangspunkt i den oprindelige ruminddeling. Der er kun foretaget ganske få ændringer.

Selve byggeprocessen i det år der er gået, har været lærerig, sjov, hård og berigende. Ove er ansat ½ tid på sin oprindelige arbejdsplads, og jeg selv er fuldtidsansat, så det er som at få en baby igen. Vi bruger al vores tid og tanker på det.

Byens borgere følger med interesse vores projekt og det er sjovt. Det giver god energi at mærke den opbakning fra lokalområdet, og flere har tilbudt deres hjælp og støtte. F.eks. med bloggen, foto, (foræreng af)gamle døre osv.

Ud over det rent bygningsmæssige, har vi har haft en stor udfordring i det forløbne år med at finde os til rette i alt det administrative arbejde. Det hele gik over stok og sten. Den aller vigtigste opgave var hurtigt, at sikre huset mod yderligere forfald. Samtidig skulle vi udarbejde ansøgning om tilladelse fra både Kulturstyrelse og kommune, men heldigvis har begge parter vist stor forståelse for det noget vanskelige dilemma vi befandt os i. Det blev ikke nemmere af at det arkitektfirma som havde fået opgaven med at tegne, registrere ejendommen, ikke udførte det aftalte arbejde. Det resulterede desværre i at vi måtte ophøre samarbejdet. Men nu har vi et godt og givtigt samarbejde med en ny arkitekt, Leif Topsøe Jensen, som har stor restaureringserfaring. Så alt er blevet klaret hen af vejen, om end nogle gange i en lidt omvendt rækkefølge.

Der fulgte jo et støttebeløb med til sikring af huset fra Kulturstyrelsen.Det har været noget af en udfordring at få etableret en procedure for hvordan vi skal samarbejde om både økonomi, tilladelser, tilsyn etc. Kulturstyrelsen er ikke vant til sådan nogle glade amatører som os, og vi er ikke vant til så store byggeprojekter, hvor vi skal samarbejde så tæt med andre. Men nu har vi fundet vores ben at stå på , – så det bliver helt sikkert nemmere i næste etape.

Vi har skullet lære at lave budgetter/regnskab/bogføre, være arbejdsgiver, undersøge regler om arbejdsmiljø, forsikringer, osv.

Nu er vi flyttet ind og det er skønt,- nu har vi ikke langt på arbejde…..!

Selv om huset ligger lige midt i Helsingør og baghuset imellem 2 baggårde, er her helt stille…….

Og solen kommer også ned i gården, mere og mere for hver dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *